Bezpłatnie pomożemy Ci wybrać terminal płatniczy

Jesteś zainteresowany zamówieniem terminala lub chcesz poznać szczegóły oferty? Zostaw swoje dane kontaktowe a nasz doradca znajdzie najlepszą ofertę dla Ciebie!

Ikona zegara

Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą nawet w ciągu 15 minut od momentu podania danych kontaktowych.

Ikona tarczy

W trakcie krótkiej rozmowy doradca przedstawi Ci ofertę terminala dostosowaną do potrzeb Twojego Biznesu i zbierze dane potrzebne do przygotowania umowy.

Oświadczenia

Przed akceptacją zgód i oświadczeń zapoznaj się z ich treścią.

Pokaż wszystkie oświadczenia

Powyższe zgody można w dowolnym czasie wycofać poprzez kontakt z Teleserwis - E-mail: teleserwis@paytel.pl, z telefonów komórkowych: (+48 18) 521 18 00, z telefonów stacjonarnych: 801 090 108. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Administratorem Państwa danych osobowych jest PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332228, NIP: 527-260-66-18, REGON: 141802150, o kapitale zakładowym w wysokości 79.999.044 PLN wpłaconym w całości.

Bank Millennium - Paytel